วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2552

จุดยืนต่อท่านนบีระหว่างโคไมนี่กับมหาตะมะ คานธี

เรามักจะได้ยินคำโฆษณาจากพวกลัทธิฃีอะฮฺมาตลอดว่าพวกเขามักจะออกตัวว่าตนเองนั้นรักในตัวท่านนบีและวงศ์วานบางคนของท่าน และเช่นกันชาวชีอะฮฺเองก็ยกย่องและให้เกียรติกับโคไมนี่ดุจดั่ง "บิดาแห่งประชาชาติชีอะฮฺ" ข้าพเจ้าใคร่อยากขอนำเสนอให้เห็นถึงจุดยืนของโคไมนี่หรือบิดาแห่งลัทธิชีอะฮฺ ที่ชาวชีอะฮฺยกย่องและรักยิ่งกว่าบิดามารดาของตนในจุดยืนของเขาที่มีต่อท่านนบี กับจุดยืนของมหาตะมะ คานธี บาปูจีหรือบิดาแห่งชาวอินเดียผู้บูชาตอฆูต


จุดยืนของโคไมนี่ บิดาแห่งประชาชาติชีอะฮฺ
โคไมนี่ได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า "ม็คตะร็อดมินอะหะดีษ วะคีตอบาต" ไว้ว่า


คำแปล
บรรดานบีทั้งหมดมาสู่โลกดุนยานี้เพื่อวางรากฐานแห่งความยุติธรรมให้แก่โลก แต่บรรดานบีต่างก็ล้มเหลวในการงานข้อนี้ แม้กระทั่งตัวท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้าที่มาเพื่อมนุษยชาติเองก็ล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ แต่ผู้ที่จะมาเพื่อสถาปนาความยุติธรรมให้สำเร็จบนโลกนี้อัลมะฮฺดี


นี่คือจุดยืนของบิดาแห่งชาวชีอะฮฺที่มีต่อริซาละฮฺของท่านนบี

จุดยืนของมหาตะมะ คานธี ต่อท่านนบีมุฮัมมัด
"I wanted to know the best of one who holds today's undisputed sway over the hearts of millions of mankind....I became more than convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regard for his pledges, his intense devotion to this friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. When I closed the 2nd volume (of the Prophet's biography), I was sorry there was not more for me to read of the great life."

“ผมได้แสวงหามองดูว่ามีใครกันบ้างที่ชีวิตของเขาผู้นั้นสามารถครองใจผู้คนจำนวนเป็นล้านๆ ได้โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ และแล้วผมก็มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งและประจักษ์กับตัวเองแล้วว่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่คมดาบที่ทำให้อิสลามได้รับชัยชนะถึงเพียงนี้ หากแต่ว่า ด้วยกับความประพฤติที่เรียบง่ายแห่งวีถีการดำเนินชีวิตของท่านศาสดา ความหนักแน่นในศิลธรรมความดี ความมีใจเสียสละเป็นที่สุดต่อมิตรสหาย ความกล้าหาญ ไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใด ความมีจิตใจที่มอบหมายไว้วางใจในภาระหน้าที่ของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่สุด สิ่งเหล่านี้ต่างหาก ไม่ใช่คมดาบ ที่ทำให้ท่านเอาชนะและเผชิญกับอุปสรรคทั้งหลายไปได้ด้วยดี เมื่อได้อ่านชีวประวัติของท่านศาสดาผู้นี้จบเล่มที่สอง ผมก็รู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่มีเล่มสามให้ผมอ่านต่อถึงชีวิตอันยิ่งใหญ่แห่งศาสดาผู้นี้”

(Mahatma Gandhi, statement published in 'Young India,'1924)
คำถามสองข้อ

1. ท่านมีความเห็นอย่างไรระหว่างคานธีผู้นับถือฮินดูและโคไมนี่ผู้อ้างตัวว่าเป็นอะฮฺลุลเบต ใครเคารพนบีมากกว่ากัน?
2. ตกลงว่าชีอะฮฺเชื่อว่านบีล้มเหลวในการงานใข่ไหม


ตอบ ..........................